El-sigaretter påvirker ikke luftkvaliteten

By brattesider.no


Posted On 20 Jun 17 - 01:06:00Ny studie: El-sigaretter påvirker ikke luftkvaliteten

El-sigaretter blir et stadig mer vanlig syn rundt om i Norge. De brukes av menn og kvinner, gamle og unge. Det er bred enighet om at el-sigaretter er mindre helseskadelig enn vanlige sigaretter - både for brukeren og omgivelsene. En gruppe av forskere ønsket nylig å sette søkelyset på nettopp omgivelsene. Hvor skadelig er egentlig passiv “damping”?

Bredt sammensatt forsker-team

Den ferske studien ble presentert ved en konferanse for Arbeidsmiljø og Luftforurensning i Barcelona. Studien ble finansiert av en produsent, men med på laget hadde de blant annet anerkjente universiteter fra både Litauen og Sveits, for å sikre mest mulig rettferdige og ærlige konklusjoner.

Omfattende testing

Det ble gjennomført utallige tester, hvor konsentrasjonen av partikler avgitt av kommersielt tilgjengelige el-sigaretter ble testet i ulike kontrollerte miljøer. Kort oppsummert ble det konkludert med at i alle testmiljøer, selv i uventilerte rom, vil partikkelkonsentrasjonen returnere til vanlige nivåer bare sekunder etter eksponering. Det ble videre konkludert med, at studien hadde positive implikasjoner for fortsatt bruk av elektroniske sigaretter innendørs.

Veien videre

Siden bruken av el-sigaretter ekspanderer svært raskt, sliter både forskningsmiljøer og lovgivende organer med å holde tritt med utviklingen. I og med at elektroniske sigaretter inneholder nikotin, som beviselige er helseskadelig, er det en viss tilbakeholdenhet i flere miljøer. Men siden det tross alt er så mye mer skånsomt enn gammeldagse sigaretter, både for brukeren og omgivelsene, tar stadig flere til ordet for at det er ett bra alternativ for folk som ønsker å stumpe den konvensjonelle røyken. Det er per i dag ikke lov å selge el-sigaretter i Norge, men det er fult lovlig for brukere å importere. Eksempelvis selger el-sigarett startpakker, e-væske og tilbehør til mange norske kunder.


messages.blogsearch

messages.blogcategories

NULL


0